Gravidpass 15

500 rep challenge!

Nu ska det kännas! Målet är att komma upp i 100 repetitioner i respektive övning. Först när du är klar med dina 100 reps av första övningen får du gå vidare till nästa. Lycka till! 😉

Varma hälsningar,
Clara