datapolicy

Datapolicy

Cookies (kakor)

Denna webbplats använder kakor (cookies). Du som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur du kan välja bort dem.

Vad är kakor?

När en webbläsare hämtar sidor från en webbplats kommer inte webbplatsen ihåg att den nyss haft kontakt med samma webbläsare. En kaka används för att spara information mellan besöken, så att webbplatsen kan känna igen en återkommande besökare. Varje hämtning är ett separat besök. En kaka kan exempelvis innehålla information om inloggning eller inställningar på webbplatsen.

Läs mer

http://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

https://www.cookiesandyou.com/

Det finns två typer av kakor: temporära och permanenta

Temporära kakor, eller sessionskakor, sparas ingenstans utan försvinner när du stänger webbläsaren. De innehåller tillfällig information mellan sidhämtningar.

Permanenta kakor sparas som en fil på datorn under kortare eller längre tid, och används för att spara inställningar och information från ett besök till nästa. Vissa permanenta kakor kan användas för spåra en användares besök på flera olika webbplatser.

Kan kakor innehålla virus?

Nej, kakor är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och de flesta webbläsare tillåter bara att en viss mängd kakor sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att hårddisken blir full bara för att du tillåter kakor.

Kan du säga nej till kakor?

Om du inte vill tillåta lagring av kakor på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga kakor att lagras men du kommer inte heller kunna använda vissa delar av våra e-tjänster. I vissa webbläsare kan du blockera permanenta kakor och ändå tillåta sessionskakor.

Hitta och ta bort kakor

Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar inställningarna för kakor. Du kan själv radera alla kakor från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar.

Vi använder tredjepartprogram

Analysverktyg för webbstatistik
Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets kakor innehåller ingen information om vem besökaren är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Vi avidentifierar alla IP-nummer, vilket gör att du inte kan iden­ti­fie­ras genom det underlag för statistik som vi samlar in.

Informationen som skapas av dessa kakor genom din användning av webbplatsen skickas vidare till och lagras av Google.

Cookies som används på webbplatsen

cookieconsent_status
Detta är en permanent kaka som sätts när du klickar “Jag förstår!” i informationsfältet om kakor, så att du slipper störas av meddelandet i fortsättningen. Kakan sparas i 1 år.

Google Analytics – Läs mer på följande länk om de olika cookies som används av tjänsten

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna registrera dina bokningar hos oss, kunna kontakta dig och för att kunna fakturera dig för de tjänster du har köpt av oss.

Vi har fått dina uppgifter från dig som registrerad person och uppgifterna är nödvändiga för att kunna ingå ett avtal med oss. Lämnar du ej de uppgifter som vi efterfrågar kommer du ej kunna använda dig av våra tjänster. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom avtal. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas i 14 månader.

Vi delar endast dina uppgifter med tredjepart förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är företag Clara Mo Stagliano, Annedalsvägen 55, 16870 Bromma. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på claramostagliano@gmail.com . Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.